EMBcounseling, praktijk voor psycho-sociale hulpverlening

Visie

 }

Wij zijn een klein team van psychologen. Het is van belang om als mens op een juiste wijze te kunnen leven en te kunnen functioneren. Alleen op die manier kunnen wij balans vinden in onze relaties en het leven ervaren zoals het is bedoeld. Soms betekent dit dat we een proces moeten doormaken om weer te kunnen leven in plaats van te overleven. Belangrijk is om blokkades te leren herkennen en hanteerbaar te maken. Het is immers belangrijk dat ieder mens tot zijn of haar bestemming komt.

Het is in onze maatschappij van belang om een persoonlijk fundament te hebben als basis voor ieder mensenleven. In de contextuele hulpverlening willen we mensen helpen dit fundament te versterken of soms zelfs aan te leggen. In de contextuele hulpverlening willen we bereiken dat we mensen effectief kunnen coachen naar volwassenheid en zelfstandigheid. Belangrijk is dat we werken aan de kwaliteit van het leven. Daarom is het goed om niet probleemgericht, maar kwaliteitgericht te werken. Als de kwaliteit van het leven sterker wordt, nemen problemen in mensenlevens af.

Tevens is het belangrijk dat er bij EMBcounseling samengewerkt wordt met diverse disciplines (o.a. bewegingstherapeut, pastoralehulpverlening). Dit is van belang indien er moet worden doorverwezen. Kom weer in balans!


  k