EMBcounseling, praktijk voor psycho-sociale hulpverlening

Hulpverlening
Bij EMBcounseling kunt u onder andere terecht voor psycho sociale hulpverlening bij:

  • . Burn out                                      . Rouwverwerking

  • . Relatieproblemen                         . Depressie

  • . Negatief zelfbeeld                        . Opvoedingsproblemen

  • . Hulpverlening aan kinderen          . Problemen in familierelaties

  • . Problemen op het werk                . Specifieke problemen bij een samengesteld gezin (stiefgezin)


Na de kennismaking en intake wordt er gekeken naar het behandelplan. Onderdelen hierbij zijn: de omschrijving van de hulpvraag, te volgen methodieken, doelen, evaluatiemomenten en spelregels. De hulpverlening wordt in principe gegeven vanuit de Contextuele therapie. Ook wordt er gebruik gemaakt van onder andere de Rationeel Emotieve Therapie (RET), Cognitieve gedragstherapie, Transactionele analyse en huiswerkopdrachten.

Het contextuele gedachtegoed is daarbij een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met (familie)relaties zoals de partner, kinderen, ouders en grootouders vormen die ‘context’. Contextuele therapie houdt rekening met afkomst én toekomst. De therapie heet daarom ook intergenerationeel. In de contextuele therapie kijken we naar minstens drie generaties. Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak op dit gebied. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt.

Hoewel er bij EMBcounseling wordt gewerkt vanuit de christelijke levensbeschouwing, respecteert de hulpverlener de levensbeschouwelijke opvatting van iedere cliënt.

Verdieping

Bij de Contextuele therapie gaat het er om hoe het geven en ontvangen in de generaties doorwerkt in relaties, de balans in het geven en ontvangen. Deze balans ontstaat door ons geven en ontvangen, en deze wisselwerking van geven en ontvangen is een dynamisch proces tussen
mensen, waar door een schuld of een tegoed ontstaat. Door in de schuld bij iemand te staan of een tegoed te hebben ontstaat een evenwicht in ons of juist niet. Het contextuele gedachtegoed maakt onderscheid tussen vier dimensies:

. De feitelijke dimensie (de feiten)

. De psychologische dimensie (innerlijke/ gevoelsniveau)

. De transactie (communicatiepatronen in relaties)

. De rationele ethiek (balans van geven en ontvangen)